Twijfel je over de richting van je loopbaan? Leg een goede beroepskeuzetest af!

Beroepskeuzetest

Als je twijfelt over welke kant je op wilt met je loopbaan, dan ben je beslist niet de enige. Vermoedelijk zijn er alleen al in Nederland honderdduizenden mensen die niet helemaal gelukkig zijn met het werk dat ze nu doen. Een groot deel van die mensen zal dan ook vroeg of laat overwegen een overstap te maken naar een ander werkveld. Echter is het, als je normaal gesproken de studentenperiode in je leven al lang hebt afgesloten, niet altijd zo eenvoudig om te weten welke sector dan wel het meest geschikt voor je is, laat staat dat je kunt weten welk exacte beroep je dan zou moeten gaan uitoefenen. Om hier meer inzicht in te kunnen krijgen is het zinvol om een beroepskeuzetest af te leggen. Waarom dat zo is en welke vragen je in deze test zoal kunt verwachten kun je lezen in de volgende alinea’s.

Waarom heeft het afleggen van een beroepskeuzetest nut?

Wanneer je overweegt een loopbaanswitch te maken en daar daadwerkelijk werk van wilt maken, dan is het om de volgende redenen nuttig om een beroepskeuzetest in te vullen:

  • Deze test bestaat uit vragen die jij jezelf misschien nog niet had gesteld. Zo leer je je eigen situatie vanuit een andere invalshoek te bekijken.
  • De uitkomsten van de test kunnen nieuwe inzichten en ideeën verschaffen waarmee je weer echt verder kunt in je zoektocht.
  • Als je bij je zoektocht naar een nieuw beroep in aanraking komt met bijvoorbeeld recruiters of loopbaanadviseurs, dan is het een pré als je aan hen een door jou ingevulde beroepskeuzetest kunt overhandigen. Deze specialisten kunnen jou dan immers sneller en beter in de richting van het meest gewenste beroep helpen.
Beroepskeuzetest

Aspecten waar een goede beroepskeuzetest uit bestaat

Elke beroepskeuzetest kan natuurlijk iets anders in elkaar steken, maar over het algemeen mag je verwachten dat in een dergelijke test de volgende onderwerpen aan bod komen en vragen gesteld worden:

  • Er worden vragen gesteld over de interesses die je hebt. Of dit interesses zijn uit je privéleven of je zakenleven doet hierbij nog even niet ter sprake.
  • Er zal diep ingezoomd worden op je sterke punten en je (al dan niet aantoonbare) kwaliteiten. Op basis van je sterke punten kunnen immers beroepen en werkvelden worden voorgesteld die voor jou haalbaar en realistisch zijn. Ook verbeterpunten kunnen aan bod komen, net als punten waardoor bepaalde beroepen wellicht onmogelijk zullen blijken te zijn.
  • Je zult vragen krijgen over de ervaringen die je tot nu toe hebt opgedaan. Deze ervaringen zijn namelijk belangrijke bewijsmaterialen op basis waarvan een bedrijf je uiteindelijk kan aannemen.
  • Er worden diverse vragen gesteld over je persoonlijkheid. Hierbij wordt achterhaald welke persoonlijkheid je hebt in je privéleven, maar meer nog moet duidelijk worden hoe jouw persoonlijkheid zich vertaalt op de werkvloer. Je manier van werken en communiceren worden dus in kaart gebracht, net als de wijze van prioriteren je er op nahoudt.