Naar wie keek jij op als kind? 

Als docent of leerkracht in het primair onderwijs, maak je veel mee. Ouders die vragen stellen of hoge eisen hebben, kinderen die problemen met zich mee brengen vanuit huis en andere casussen die vragen kunnen oproepen bij de docent. Om de docenten stevig in hun schoenen te laten staan en te leren omgaan met alles wat er tevoorschijn komt, is er coaching in het primair onderwijs. Cursussen en bijscholingen, die helpen bij het tackelen van mogelijke situaties. Ook een mentortraining kan helpen, om de docent te verbreden en versterken, in de rol voor de klas.  

Voorbeeldfunctie met extra vaardigheden 

Dat de docent al snel wordt gezien als voorbeeld voor de leerling is geen verrassing, maar hoe ga je hier als docent eigenlijk mee om? Het stevig in de schoenen staan en het zijn van een aanspreekpunt is niet voor iedereen, maar als dit je wel wat lijkt, dan is het mentorschap misschien wel iets. Mentoren zijn ook docenten, maar door een meer coachende houding aan te nemen, wordt er op een andere manier regie uitgeoefend op een klas. De mentor houdt zich immers niet alleen bezig met het lesgeven, maar ook met de algemene sfeer en de onderlinge situaties in de klas.  

Wat doet de mentor eigenlijk? 

Wanneer er een lastige situatie zich opdoet in de klas, is de mentor hier al snel bij aanwezig. Als aanspreekpunt voor zowel leerlingen als ouders, zullen er veel vragen komen die taken en verantwoordelijkheden met zich meebrengen. Zelfverzekerd zijn en het kennen van je kwaliteiten is dan ook zeker een belangrijk houvast. Tijdens de lessen voert de mentor gesprekken met de leerlingen, waarin er gepraat wordt over het leerproces. Indien nodig helpt de mentor daar dan bij het opzetten van hulpmiddelen of andere benodigdheden. Tegelijkertijd zijn gesprekstechnieken van belang bij zowel de leerlingen als bij het voeren van oudergesprekken.  

Een aanvulling op goed onderwijs 

Wist je dat je als mentor een ander salaris kan krijgen dan als onderwijs docent? Dit is omdat de mentor gezien wordt als onderwijskracht die de leerlingen begeleid bij situaties die ook buiten het vakonderwijs vallen. Hierbij wordt verwezen naar algemene situaties op scholen, zoals sociale en emotionele zaken. Wanneer een leerling niet goed in zijn vel zit, kan de mentor een luisterend oor bieden. Wanneer deze juist een beetje extra hulp nodig heeft door bijvoorbeeld ADHD of Autisme, kan een mentor te hulp schieten. Met het maken van de juiste connecties en het leggen van de juiste lijntjes, kan het begeleidingsproces goed uit gevoerd worden. De mentor kan het verschil maken voor de leerlingen!