Lerarentekort en wat wij eraan kunnen doen

In de onderwijssector is er al een langere tijd sprake van een lerarentekort. Dit is een groot probleem. In de komende jaren zullen er veel leraren met pensioen gaan. De stroom in nieuwe leraren is te klein om hier tegenaan te gaan. Het lerarentekort zal in de komende jaren dus alleen maar toenemen. Wat kunnen we hieraan doen? Wat kunnen scholen doen om aantrekkelijker te zijn voor nieuwe leraren en wat kunnen ze doen om deze leraren te houden? Dit bespreken wij in deze blog.

De oorzaak

Als wij dus even stil staan en erover nadenken wat de oorzaak is, zien wij dezelfde reden voorbij komen. Leraren voelen enorme werkdruk. Het salaris die ze voor dit werk krijgen is dan geen voldoende vergoeding. Verder hebben ze onvoldoende controle over hun werk. Er wordt voor jou bepaalt wat je moet doen. Het voelt vaak alsof je er alleen voor staat. Je collega’s en de leiding geven je te weinig steun. Voor velen is dit dus geen aantrekkelijke situatie en kiezen ze voor een andere sector. Veel mensen die wel als leraar beginnen, veranderen vaak van beroep binnen de vijf jaar.

Een oplossing?

Een oplossing is om een verbetercultuur te introduceren. In een verbetercultuur werk je samen om dingen te verbeteren. Meer en meer scholen vormen hechte lerarenteams die samen de regie pakken. Zo kunnen ze veel meer invloed hebben. Als jouw school nog geen verbetercultuur heeft, wordt het tijd. Een leraar gaat eerder voor een school kiezen waar hij mee aan de regie zit en zich gesteund voelt. Dit zal de job als leraar weer aantrekkelijker maken. Op deze manier kunnen leraren het onderwijs ook aanpassen. Zo creëren ze passend onderwijs voor hun leerlingen.