ACT: een van de meest interessante disciplines in de psychologie

act cursus

Het werkveld van de psychologie kent een flinke diversiteit aan disciplines en specialisaties. Een van de meest interessante hiervan is ACT. ACT is een afkorting voor Acceptance and Commitment Therapy. Dit wordt ook wel een derde generatie gedragstherapie genoemd. Een ACT cursus is zo bezien geschikt voor mensen die zich nu al psycholoog mogen noemen. Zij kunnen zich via deze cursus dus nog meer ontwikkelen in hun eigen werkveld. 

act cursus

De zes belangrijkste uitgangspunten van ACT op een rijtje

Bij ACT staan de volgende zes uitgangspunten centraal voor elke cliënt: 

  • Je leert te accepteren dat je vervelende dingen meemaakt(e) in het leven.
  • Je leert soms afstand te nemen van je gedachten, zelfs al accepteer je dus dat mindere ervaringen ook bij het leven horen.
  • Je leert anders (en vooral) flexibeler met je zelfbeeld om te gaan.
  • Je leert je normen en waarden te herkennen en hier ook echt naar te handelen.
  • Je leert erbij stil te staan wat werkelijk belangrijk voor je is.
  • Je leert meer met het heden bezig te zijn in plaats van met het verleden.

Als psycholoog is het uiteraard je taak een cliënt deze vaardigheden bij te brengen. Een ACT cursus zou je hier bij uitstek op kunnen voorbereiden. 

De werking van ACT in het kort uitgelegd

Een belangrijk principe van ACT is dat het zinloos is om traumatische ervaringen te proberen te verdringen. Ook gaat men ervan uit dat je niet met alle macht negatieve ervaringen moet vermijden in het leven. Het is nu eenmaal zo dat een mens niet altijd alleen maar gelukkig kan zijn, zo luidt de overtuiging. Het is slechts zaak je bewust te zijn van je gedachten en gevoelens. Zo leer je deze te accepteren én kom je erachter waarom je handelt zoals je handelt.